Perfekt Car geniet een Eurogarant-erkenning

Een carrosseriebedrijf erkend door Eurogarant is een onderneming die beschikt over de nodige infrastructuur, uitrusting, vakbekwaamheid en interne organisatie om alle koetswerkherstellingen volgens de huidige kwaliteitsnormen uit te voeren.

Het bedrijf voldoet aan volgende voorwaarden om een Eurogarant-garant te verkrijgen:

- De carrosserie wordt uitgebaat door een ondernemer die beschikt over een attest "toegang tot het beroep carrosseriehersteller".

- De carrosserie voldoet aan de criteria gesteld door Eurogarant inzake uitrusting en verbindt zich ertoe de door de automobielconstructeur voorgeschreven herstellings-technieken toe te passen.

-Het uitzicht en de staat van de installaties, zowel intern als extern, is verzorgd en onderhouden. Dit ondermeer qua orde en netheid en de ruimtelijke organisatie van de werkoppervlakken en werkstanden.

- De carrosserie beschikt over alle noodzakelijke vergunningen, conform de wetgeving en voldoet aan de gangbare reglementeringen inzake de bescherming van de arbeid, het milieu, uitbatingsvergunning en handelsregister.

- Het bedrijf neemt verplicht deel aan het garantiefonds "Eurogarant"

- Het bedrijf verplicht zich ertoe een volledige waarborg van de constructeur over te nemen op het herstelde gedeelte.