5 Star Service van Du Pont

De 5-star partner heeft er zich toe verbonden herstellingswerk én service te bieden die beantwoordt aan de hoogste kwaliteitsstandaarden. Hij moet ook de marktevolutie volgen in het belang van zijn klanten.